Datum: 08.04.2018 Avtor: PZDU Gorenjske Savska cesta 34 , 4000 Kranj
ZBOR ČLANOV PZDU GORENJSKE
Predstavniki gorenjskih društev upokojencev so se v sredo, 28. marca, zbrali na rednem letnem srečanju na Kokrici pri Kranju. Zbor PZDU Gorenjske je skozi program vodil delovni predsednik, sicer predsednik DU Jesenice, Boris Janez Bregant, ki je uvodoma poudaril, da bodo skušali biti kolikor se da produktivni, kratki in jedrnati, kar pa ne pomeni, da se delegati oz. udeleženci zbora nimajo prilike vklopiti v razpravo, saj je v upokojenski organizaciji demokracija doma.

Dodal je še, da so vsa gradiva, ki so v obravnavi, društva dobila že dva tedna pred zborom, zato pričakuje, da so delegati z njimi seznanjeni.

Po sprejemu poslovnika o delu zbora so sledila poročila o delu v preteklem letu. Celotno poročilo je najprej podal predsednik PZDU Gorenjske Zdravko Malnar. Stalnica delovanja so, je poudaril, komisije za šport, kulturo in tehnično kulturo ter turizem, poleg tega pa še socialna in kadrovska komisija, katerih predsedniki so v nadaljevanju sami precej podrobno predstavili delovanje na svojih področjih.

Malnar je v poročilu izpostavil tisto, kar je najbolj izstopalo v lanskem letu. Zelo zadovoljen je, je poudaril, predvsem zaradi dveh stvari. Najprej zato, ker se je projekt Starejši za starejše v njihovi pokrajini »prijel«. Da se je prijel na ta način, da so mu dali posebno publiciteto in so ga gorenjski župani kot posebno točko obravnavali na Svetu gorenjske regije, prostovoljci, ki delujejo v projektu, pa so se pridružili udeležencem srečanja gorenjskih DU, ki je bilo v Žirovnici in je tudi imelo posebno noto, noto prostovoljstva.

 

Udeležence zbora je nato seznanil z novico, da je lani stopil v veljavo nov statut Zveze društev upokojencev Slovenije, na podlagi katerega so pokrajinske zveze postale članice Zveze društev upokojencev, društva upokojencev pa člani pokrajinskih zvez, ki so temeljne celice delovanja Zveze. Zato se mu zdi pomembno, da na vprašanja, ki so mu jih upokojenci postavljali na svojih občnih zborih, ki se jih je udeleževal, kaj Pokrajinska zveza naredi na področju zdravstva, na področju višjih pokojnin, demografskega sklada itd., lahko odgovori, da se na Pokrajini preko njega in članov, ki delujejo v različnih komisijah, zavzemajo za to, da je program, ki ga je sprejela Zveza, tudi njihov program, zato se bodo še naprej aktivno vključevali v prizadevanje za izboljšanje gmotnega in družbenega položaja upokojencev, za zdravstveno varstvo itd., ter spremljali politiko pokojnin ter njihovo usklajevanje, nastajajočo zakonodajo s socialnega področja in vse ostale teme, ki zadevajo upokojence.

Pri teh prizadevanjih je bil vesel sklepa v Bohinjski Bistrici, ki ga šteje kot veliko podporo njihovim prizadevanjem, da se upokojencem vrnejo pravice, ki so jim bile odvzete. To je prva naloga Pokrajinske zveze. »Sama pri tem ne more biti uspešna, če pa stopi skupaj cela Slovenija in preko vodstva ZUDS-a zahtevamo te stvari, nas bodo slišali,« je dejal. Skupaj lahko nekaj naredimo.

Predsednik Malnar je svoje poročilo končal s tem, da je vesel in ponosen, da so lani opravili vse zadane naloge, še bolj pa ga veseli, da se število društev v Pokrajinski zvezi povečuje. Zdaj jih je že 48, pred letom dni jih je bilo 46, kar pomeni okoli 29 tisoč članov, in so največja in najštevilčnejša pokrajina v ZDUS. Za konec se je vsem članom upravnega odbora, komisijam, Nadzornemu in Častnemu odboru, podpredsednikoma in ostalim, ki delujejo v okviru PZDU Gorenjske, zahvalil za pomoč in sodelovanje. Sam predsednik ne bi bil »nič«, če postaneš del že usklajene ekipe in te ta sprejme, potem gre.

In na Gorenjskem gre!

 

V razpravi so se udeleženci zbora dotaknili projekta Starejši za starejše, tudi zdravstva in demografskega sklada, izpostavljeno je bilo financiranja športnih programov, ki ni urejeno tako, kot si člani komisije za šport želijo, gospod Bregant pa je med drugim izpostavil demografske podatke, ki so strašljivi, saj je vse manj populacije, ki ustvarja, tiste, ki je svoje ustvarila in je zdaj v zadnjem obdobju življenja pa vse več. Zato se moramo na vseh področjih aktivno potruditi, da se pripravijo in sprejmejo ustrezne  zakonske podlage, ki bodo omogočile, da bodo ljudje živeli človeka dostojno življenje. To je pomembna dejavnost Pokrajinskih zvez. Pomembna naloga starejših pa je tudi sodelovanje z mladimi, ki jih je treba podpreti in usmerjati v njihovih prizadevanjih za pravično družbo.

 

S tem se je strinjala tudi podpredsednika ZDUS Vera Pečnik, ki je udeležence prisrčno pozdravila tako v svojem imenu kot tudi v imenu krovne upokojenske organizacije in njenega predsednika. Poudarila je, da so Gorenjci zelo dobro zastopani v organih Zveze, kjer izjemno strokovno in spodbudno delujejo. Nato se je ustavila še ob nekaterih aktivnostih komisij v Pokrajinski zvezi in čestitala vsem za dobro delovanje.

 

Zbor članov Pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske se je končal z neformalnim druženjem ob prigrizku in v prijetnem pogovoru med udeleženci, še prej pa je predstavnica DU Moravče prav vse povabila v svoj kraj, kjer bo letos srečanje upokojencev Gorenjske.

 

Zapisala: Slavica Bučan

Fotografije: Ferdo Kikelj

 
Nazaj
© Zveza društev upokojencev Gorenjske
Galerija | Pravno obvestilo |
Izdelava strani: PLAN e d.o.o.