Kultura in tehnična kultura

 

Zaradi koronavirusa se program dela komisije za kulturo in tehnično kulturo v letu 2020 ne realizira, pač pa se prenese v leto 2021 z istimi organizatorji.

PROGRAM DELA KOMISIJE ZA KULTURO IN TEHNIČNO KULTURO 2020

Komisija bo tudi letos skupaj z gostitelji – društvi upokojencev – pripravila tri osrednje dogodke:

  1. Srečanje gorenjskih pevskih zborov Gorenjski upokojenci pojejo v Bohinjski Bistrici skupaj s tamkajšnjim društvom upokojencev ob njihovi 70. obletnici, in to maja (uvedli bomo pogovor z zborovodji, dogovarjamo se, da bi šli trije najboljši zbori za nagrado na medgeneracijsko srečanje v Ljubljano, gostovanja po društvih …).
  2. Srečanje gorenjskih literatov v Trzinu septembra skupaj z DU Žerjavčki Trzin (pripravili bomo literarni večer, pogovor selektorja z avtorji, izšel bo zbornik z izbranimi besedili sodelujočih avtorjev in avtoric ...).
  3. Razstava ročnih del bo od letošnjega leta naprej potekala vsako leto, ne več bienalno. Letos jo bomo pripravili v preddverju Festivalne dvorane na Bledu, in to od 1. do 5. oktobra skupaj z blejskim društvom upokojencev, ki tudi praznuje 70. obletnico delovanja (poleg razstave bomo poskrbeli še za spremljevalni program: nastop folklornih skupin iz gorenjskih društev, malih vokalnih skupin …). 

 

Komisija bo koordinirala sodelovanje, nastope in predstavitve gorenjskih društev upokojencev na Dnevih medgeneracijskega sožitja na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, ki bodo potekali od 19. do 21. maja 2020.

Poleg tega bo še enkrat razpisala anketo o kulturnih dejavnostih v gorenjskih društvih upokojencev, saj smo lani dobili samo 12 odgovorov.

Spremljala bo tudi kulturne dogodke po društvih (udeležba članov/ic Komisije na pomembnejših kulturnih dogodkih po društvih …).

 

Dragica Vesković

predsednica Komisije PZDU za kulturo in tehnično kulturo