Novice DU

 

IZ DU ŠENČUR

V spomin na Filipa Vesela, 1931–2021

   

Da je vse, kar nas obdaja, minljivo, smo se zavedli, in ob tem nemo obstali, ko smo izvedeli, da je v mesecu juniju zastalo plemenito srce našega Filipa Vesela, častnega člana šenčurskega DU. Poslovili smo se od dragega Filipa, ki je vsem nam, še posebej pa svoji družini, svojim domačim bil svetel vzgled. Vrsto let je bil predsednik Društva upokojencev Šenčur. Aktiven je bil na različnih področjih delovanja, posebej velika pa je bila njegova zasluga pri urejanju prostorskih pogojev za delo našega društva. Glede na to, da je zelo dobro poznal davčno-nacionalizacijske postopke, v katere so »zapadli tudi naši takratni prostori«, se je vključil in pomembno prispeval razrešitvi problematike.

Spoštovani Filip je bil po izobrazbi ekonomist in je v poklicnem življenju opravljal vodstvene naloge v KŽK in v Merkurju. Bil je tudi svetnik v Občinskem svetu Občine Šenčur. Za njegovo marljivo in vsestransko delovanje v DU Šenčur je prejel vrsto priznanj, leta 2014 pa je bil imenovan za častnega člana društva. Na to je bil izjemno ponosen. Kadar koli smo potrebovali njegovo pomoč ali nasvet, in to je bilo dostikrat, nam tega nikoli ni odrekel. Redno je prihajal na naše zbore članov, kjer smo prisluhnili njegovim besedam in nasvetom, in jih z veseljem upoštevali pri našem delovanju. Spoštovali smo ga in cenili njegovo prizadevnost ter natančnost, ki jo je na njemu lasten oz. svojstven način prenašal na nas v društvu. Rad je prihajal v k nam, mi pa smo bili vedno veseli njegove družbe.

Letos v aprilu je izpolnil častitljivih 90 let. Še vedno je bil bistrih, razsodnih misli, pripravljen na pogovor o tem in onem. Pričakovali smo, da se bomo še dostikrat družili, žal je usoda hotela drugače. Komaj dva meseca po jubileju smo se od njega poslovili. Pogrešali ga bomo, saj nam je bil s svojim delom in ravnanjem vedno svetel vzgled. Z nami ostaja v naših mislih, njegovo delo ni bilo zaman.

Ohranili ga bomo v lepem in trajnem spominu.

Društvo upokojencev Šenčur

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IZ DU KAMNIK

Marjani Berlec v slovo, 1942–2020

Nekaj dni pred božičem se je poslovila dolgoletna predsednica socialne komisije ter voditeljica projekta Starejši za starejše pri DU Kamnik Marjana Berlec.

Predsednik društva Vinko Polak je ob tem zapisal: »Izbrati prave besede ob slovesu, ki je tako dokončno in neponovljivo, kot je naše, je težko, še posebej, ker se poslavljamo od tebe, ki si bila polna življenjske energije za sodelavce, prijatelje in mnoge druge, zato nas je mnogo bolj prizadela resničnost, da odhajaš za vedno. Odhajaš v zgornje dvore po plačilo za vsa plemenita dejanja in dobra dela, ki si jih opravljala z vsem srcem in voljo. 

V našem društvu si delovala od 14. maja 1991. Začela si delati na področju socialnih programov, vsa leta si bila predsednica Socialne komisije. Obvladovala si tudi vso finančno analitiko - pripravljala si proračune in skrbela za bilance. Nič ti ni bilo tuje. Po tvoji zaslugi smo plavali v varnih vodah. Poleg tega si bila vpeta še na področju letovanj in izletništva, en mandat pa si bila tudi podpredsednica društva.

Na področju programa Starejši za starejše si delovala od leta 2004. Dolga leta si vodila projekt za celotno občino Kamnik v okviru ZDUS-a in PZDU Gorenjske, katere člani smo. Po tvoji zaslugi in zaslugi okrog 40 prostovoljcev in prostovoljk našega društva smo bili vedno pri vrhu, oz. smo imeli največ opravljenih anket na področju pokrajinske zveze.

Za svoje delo si prejela številna priznanja, tako s strani društva kot tudi ZDUS-a in PZDU Gorenjske - med drugim leta 2010 srebrno priznanje Občine Kamnik, dve leti kasneje pa priznanje za »NAJ PROSTOVOLJKO« Republike Slovenije ter malo plaketo pokrajinske zveze.

Od nas si odšla v mrzli zimi, ki riše na okna ledene rože, kot led okrog naših src ob novici, da te ni več. Draga Marjana, hvala ti za vse, kar si storila za naše dobro. Upam, da bodo znali ceniti tvoje delo tudi naši zanamci. Vsem, ki smo te poznali, je bilo v čast in ponos, da smo lahko del svojega življenja delili s teboj.« 

Tako društvu kot svojcem je ob smrti gospe Marjane iskreno sožalje izrekel tudi Edo Kavčič, koordinator programa Starejši za starejše na Gorenjskem, s katerim sta dolga leta sodelovala. V sožalnici društvu je med drugim napisal, da je z žalostjo v srcu sprejel vest, »da nas je za vedno zapustila vaša in naša dolgoletna sodelavka Marjana Berlec. Najino 16-letno sodelovanje mi bo ostalo v trajnem spominu.«

Avtor članka: Slavica Bučan

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IZ DU TRŽIČ

V DU Tržič kljub koroni pripravili jesenske Besedarije, predsednica društva Zvonka Pretnar pa je postala častna občanka Občine Tržič

IZ TRADICIJE V IZZIV – takšen je bil naslov jesenskih Besedarij, ki jih je DU Tržič pripravilo 21. septembra na temo ročnih del. Glede na razmere so pripravili manjšo razstavo ročnih izdelkov, ob tej priložnosti pa izdali tudi brošurico z osebnimi zgodbami, ki so jih zapisale avtorice ročnih del.

Na vprašanje, kaj jih je nagovorilo, da so se letos odločili jesenske Besedarije nameniti ročnim delom, predsednica DU Tržič Zvonka Pretnar odgovarja: »Predstaviti želimo vsaj delček tega, s čimer se ukvarjajo naše upokojenke in tudi nekaj upokojencev je takšnih, ki se jim je pa nekoliko nerodno izpostavljati. Mislim, da je to neko priznanje za njihovo delo, ker znajo lepo ohranjati tradicijo po eni strani, po drugi strani pa najdejo celo vrsto novih vzorcev, materialov in tudi načinov, kako te starejše zadeve narediti modne oz. moderne. Avtorice razstave in hkrati osebnih zgodb, objavljenih v brošurici, so prepoznale vrednost ročnih del kot kulturne dediščine. Obudile so jo, osvežile in posodobile. Postala jim je izziv, kako jo prilagoditi današnjemu načinu življenja. Ohranjajo tako tradicijo, ki se kaže v uporabnosti ročnega dela, hkrati pa postajajo izdelki darila, voščila, slike … Starim vzorcem in materialom dodajajo nove in tako ustvarjajo unikatne izdelke. Z ročnim delom si resda krajšajo čas, a zaradi domiselnosti in ustvarjalnosti bogatijo svoje in naše življenje.«

Življenje in delo Društva upokojencev Tržič in tudi širše pa že dolga leta bogati tudi njihova predsednica Zvonka Pretnar, ki je ob nedavnem prazniku Občine Tržič prejela laskavi naziv častna občanka.

»Občinski praznik,« je ob tem zapisal Vladimir Ovsenek, »je priložnost, da se spomnimo tistih, ki s svojim družbeno-socialnim delom dokazujejo, da jim je še kako mar, kako teče življenje v naši občini. Letošnji naziv častnega občana Občine Tržič je šel upravičeno v roke naše Zvonke Pretnar. Njeno delo pušča sledi v kulturi, na socialnem področju in družbenem življenju občine in izven. Izredna skrb za starejše, kot tudi oskrbovance doma Petra Uzarja, je v mnogočem izražena skozi delo Sveta zavoda doma.

Posebej občutimo to njeno zagnanost in skrb za sočloveka v Društvu upokojencev Tržič, kjer deluje kot predsednica društva. Pod njenim vodstvom je društvo doseglo zavidljivo raven delovanja na vseh področjih in je zgled delovanja drugim društvom. Iz vsega srca čestitamo za imenovanje in močno upamo, da bo to Zvonki dalo še elana in potrpljenja za delo v prihodnosti.«

Avtor članka: Slavica Bučan

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IZ DU JEZERSKO

Društvo upokojencev Jezersko samostojno šele od leta 1999

DU Jezersko je še dokaj mlado društvo, saj samostojno deluje šele od leta 1999, pred tem pa so delovali pod okriljem DU Kranj. So bili pa že takrat precej aktivni. Dve leti pred osamosvojitvijo so ustanovili žensko pevsko skupino, ki deluje še zdaj, eno leto prej pa organizirali Vesele počitnice za jezerske otroke – ta projekt je trajal 18 let. Po ustanovitvi samostojnega društva so se dejavnosti razširile, saj so poleg obstoječih uvedli še nove, med drugim pohodništvo, telovadbo, izletništvo …  

Društvo je polnih 20 let vodila Helena Naglič, lani marca pa je vodenje prevzel Milan Milošič. Članov je že krepko čez 100 in prav radi se udeležujejo različnih dejavnosti. »Ob sredah,« pravi predsednik, »imamo redno jutranjo telovadbo in pohode po Jezerskem.« Do raznih kmetij in vršacev jo mahnejo, odvisno od vremena in sposobnosti udeležencev. V zimskem času igrajo namizni tenis in organizirajo »kegljanje na ledu po starem«. Pri slednjem poleg upokojencev sodelujejo tudi mladi in tisti srednjih let, tako da je igranje resnično medgeneracijsko. Poleti kondicijo v kegljanju nabirajo na asfaltu na športnem igrišču, sicer pa se v sodelovanju s tamkajšnjim športnim društvom ukvarjajo z raznimi dejavnostmi. 

Nadvse aktivni so tudi na področju kulture, saj njihova članica Ana Jakopič poskrbi za kulturni program ob različnih dogodkih, ne le znotraj društva, ampak tudi na področju občine, pri čemer zgledno sodeluje tudi tamkajšnja osnovna šola. Jakopičeva vodi tudi Ljudske pevke, ki pojejo stare ljudske pesmi z različnih krajev Slovenije in skrbijo, da ne bodo šle v pozabo. Marsikatero zapojejo v jezerskem narečju. V skupini je devet pevk starih od 58 do 83 let in z velikim žarom ter ljubeznijo do ljudskih pesmi rade in dosti nastopajo ter se povezujejo s podobnimi skupinami širom Slovenije.

»Jezersko je specifičen kraj, saj smo zelo razbiti daleč naokoli, zato smo veseli vsakega druženja,« pravi predsednik Milošič. Prav zato so organizirali pohod od kmetije do kmetije, na katerem obiskujejo svoje člane, ki resnično bivajo daleč vsak sebi. Sicer pa se vsi dobijo vsaj dvakrat letno – prvič ob 8. marcu, ko praznik žena združijo z letnim občnim zborom, drugič pa malce pred novim letom, ko v sodelovanju z Občino pogostijo vse starejše od 65 let. Z Občino in društvi v kraju tudi sicer zgledno sodelujejo. 

Številne dejavnosti so še, ki bi jih veljajo izpostaviti, ampak vsega se pač ne da. Na vsak način pa je treba omeniti različne okrogle mize in izobraževana ter predavanja o aktualnih tematikah, med drugim o prometu, tečaj računalništva …, saj se zavedajo, da se je treba vse življenje učiti.

Dolga leta je društvo organiziralo nabiranje in razstavo zdravilnih zelišč, ki jih je na Jezerskem zares veliko. Pri tem je imela posebno vlogo njihova članica Nada Rebolj, ki je poznala vse rožice. Ker tega, žal, ni zmogla več, nedavno pa se je za vedno poslovila, je tudi zeliščarska dejavnost trenutno »na čakanju«, upajo pa, da jo bodo lahko ponovno obudili, prav tako kot tudi Vesele počitnice. Sicer pa imajo še dosti drugih želja in načrtov. Poleg vsega že omenjenega, bodo tako kot doslej sodelovali s TD Jezersko pri organizaciji Jezerskih štorij – dogodka, ki traja kar tri dni in obiskovalce popelje v čarobni in malce skrivnostni jezerski svet z različnimi jezerskimi šegami in navadami. Sicer pa si trenutno najbolj želijo, da se čim prej končajo koronski časi, ki jih pri aktivnostih, tako kot tudi ostale, močno omejujejo.

Avtor besedila: Slavica Bučan

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IZ DU CERKLJE

Prostovoljci DU Cerklje so se vključili v projekt PROSTOFER

Prostofer na Gorenjskem se vse bolj širi. Pomembno vlogo pri tem imajo tudi društva upokojencev, saj prav iz njih prihaja največ prostovoljnih šoferjev prostoferjev. To velja tudi za Občino Cerklje na Gorenjskem, ki se je projektu priključila v lanskem oktobru.

Preden se preselimo v Cerklje, pa naj projekt Prostofer še malce predstavim, saj ga vsi vendarle še poznajo dobro. Za začetek se bom vrnila v leto 2013, ko ga je v okviru storitev mreže MATIjA za oskrbo in pomoč v gospodinjstvu zasnoval Boris Koprivnikar, ki je takrat pojasnil je, da je beseda prostofer skovanka iz besed »prostovoljni« in »šofer« ter dodal: »Med starejšimi imamo osebe, ki potrebujejo prevoz, pa ne morejo ali nočejo obremenjevati sorodnikov ali uporabljati plačljivih prevozov. Na drugi strani imamo starejše, ki so še vedno aktivni vozniki in se jim zdi škoda, da je njihov jekleni konjiček parkiran v garaži in gre le redkokdaj na cesto. Te ljudi smo povezali med seboj z akcijo PROSTOFER, s katero smo povečali udeležbo starejših v cestnem prometu in njihovo mobilnost. Izboljšali smo varnost starejših voznikov in drugih udeležencev v prometu ter povečali cenovno dostopno mobilnost in socialno vključenost starejših.«

Tako je bilo takrat, danes je zgodba malce drugačna, čeprav v osnovi enaka. Največja razlika od takrat je, da so na začetku prostoferji ljudi, ki so potrebovali prevoz, vozili s svojimi avtomobili, zdaj pa z avti, ki jih posamezne občine kupijo v ta namen. Večinoma so to električna vozila, vendar pa še ne povsod.

Občina Cerklje na Gorenjskem je v petek, 9. oktobra, v sodelovanju z Zavodom Zlata mreža in Petrolom, v okviru projekta Prostofer – prostovoljni šofer – brezplačni prevozi za starejše, predala v uporabo električno vozilo Renault Zoe Life. Župan Franc Čebulj je ob tem pojasnil, da so se za vključitev v projekt in nakup avtomobila odločili na podlagi dobrih praks v drugih občinah, kjer se projekt že izvaja, in na osnovi pobude predsednice DU Cerklje Marte Hočevar ter koordinatorke projekta Starejši za starejše Lojzke Škerjanec.

Tako kot po večini krajev za mobilnost starejših tudi na področju Občine Cerklje skrbijo prostovoljni šoferji tamkajšnjega Društva upokojencev, med katerimi je, kot pravi predsednica, velika pripravljenost sodelovati v projektu. Štirinajst se jih je takoj prijavilo, da bodo delovali kot prostoferji. Če bi si slučajno kdo premislil, pa verjame, da bodo brez težav dobili nadomestnega človeka, saj je med njimi res veliko zanimanja za ta projekt. Še preden je »ugledal luč sveta« je bilo veliko spraševanja če in kdaj bo zaživel.

Takoj po prevzemu avtomobila je sledilo izobraževanje prostovoljnih šoferjev, po učni uri pa so se le-ti preizkusili tudi v vožnji novega vozila.

Če bi se jim kdorkoli želel priključiti, naj pokliče predsednico DU Cerklje ali pa kar direktno na Občino Cerklje, pa mu bodo vse razložili.

Vozniki prostovoljci iz Občine Cerklje na Gorenjskem prevoze občanov opravljajo praviloma od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00. Občani, ki potrebujejo prevoz, pa se zanj dogovorijo na brezplačni telefonski številki Zlate mreže 080 10 10.

Besedilo: Slavica Bučan

Avtor priložene fotografije je Janez Kuhar.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IZ DU KOMENDA

Jožef Pavlič, član DU Komenda, sicer teolog, pesnik, pisatelj, dolga leta je deloval kot novinar, je izdal v samozaložbi knjigo RADOSTNICE.

Knjiga tiskovnega predstavnika DU Komenda teologa Jožefa Pavliča z naslovom Radostnice želi biti prav to: prinašati veselje, srečo in mir. Kljub težkim časom, ki jih je dodatno obremenil  izbruh epidemije covid-19. Bralcu želi povedati, da te še tako huda bolezen, nesreča, težava ne stre, če je v tebi dovolj notranje moči, veselja do življenja in zavedanja, da je to enkraten dar. Zato ga je treba živeti polno, hkrati pa odgovorno, v njem videti tudi drugega.

Kako, avtor pove v besedilih, razdeljenih v sedem vsebinsko pa tudi življenjsko ujemajočih se razdelkov. Vanje je strnil več desetletij svojega pisanja, izbor le-tega. Od otroštva v kmečkem svetu (Pod rodnim krovom) do več kot 40 let življenja v lastnem družinskem domu (V zavetju doma), od občudovanja Komende in delovanja v njej (Tebi, ljuba Komenda) do obiskov, potovanj in romanj (Z romarsko palico v roki), od zavedanja, kako smo lahko veseli in hvaležni, da živimo v svobodni lastni državi in domovini (Na braniku slovenstva), do pogleda vase, v svojo človeško notrino, kjer se poraja vse ključno za nas, pa tudi za naš odnos do bližnjega in drugih ljudi (Na poti k drugemu, na poti k sebi). Nazadnje, ker je bilo to tako nenadno in za mnoge usodno, razdelek – V primežu covida-19.

V vsakem besedilu, naj bo to meditativni utrinek, črtica, novela, prikaz pomembnih ljudi, slovesnosti in dogodkov, kritičen esejistični pogled, humoreska je del pisca, njegovega srca in duha, mišljenja in doživljanja. Njegovega pa tudi mojega, našega, slovenskega, evropskega, iz sveta. Občega. Predvsem hvaležnega, veselega in rešilnega. Tega, za kar je vredno živeti, z njim bogatiti sebe in druge, pa tudi reševati. Zmagovati

Jožef Pavlič je knjigo Radostnice izdal v samozaložbi. Obsega 352 strani z zelo berljivimi črkami, je šivana in s trdimi platnicami. Pri izdaji mu je denarno pomagala Občina Komenda. Knjiga nima cene, avtor bo vesel in hvaležen za vsak dar zanjo. Dobite jo lahko na naslovu: Jožef Pavlič, Suhadole 61 G, 1218 Komenda, po telefonu 01/8341 889 in elektronskem naslovu: jozef_pavlic@t-2.net. Avtor bo vsakemu napisal lepo posvetilo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IZ DU ŠENČUR

V Šenčurju so poskrbeli za telo in dušo

Nekaj več kot dve leti sta minili, odkar sta društvi upokojencev Šenčur in Tržišče podpisali listino o sodelovanju. Od takrat se redno srečujejo, enkrat na enem, drugič na drugem koncu Slovenije.

Sredi septembra so se skupaj sprehodili po Jurjevi krožni poti v občini Šenčur. Pohodnikom so pripravili dobrodošlico, preden so odšli na pot, pozdravili pa so jih predsednik DU Šenčur Ciril Sitar, župan Ciril Kozjek in predsednik ZDUS Janez Sušnik.

Jurjeva krožna pot je dolga 10 km, pred leti pa sta jo strasirala član DU Šenčur Franci Erzin, ki je tudi tokrat vodil pohodnike, ter novinar Boris Dolničar v okviru rubrike Krožne poti Turistične tribune v Slovenskih novicah. Primerna je za vse starostne skupine. Iz centra Šenčurja vodi po Beleharjevi cesti do znamenja na Bivju, od tam pa skozi gozd mimo zbirnega centra do Srednje vasi in cerkve sv. Radegunde ter pod Srjanskim hribom proti Visokemu, kjer se usmeri nazaj skozi gozd v Šenčur. Tokratni pohodniki so naredili malo spremembe in so se z Visokega namesto proti Šenčurju usmerili na Milje, kjer jih je čakala malica in družabno srečanje.

Kot je povedal Erzin, so bili gostje iz Tržišča zelo zadovoljni. Rekli so celo, da so gostitelji z okrepčevalnicami kar malo pretiravali. Oni pa so se samo bali, da Dolenjci ne bi rekli, da so bili na Gorenjskem žejni.

Zelo zadovoljni pa so bili tudi udeleženci koncerta, ki ga je DU Šenčur pripravilo v okviru festivala Poletna glasbena srečanja. Vse niti je v rokah držal Miro Erzin, ki v društvu skrbi za izjemne glasbene večere, ki ne razveseljujejo samo starejših, ampak tudi mlajše generacije. Na tokratnem koncertu so sopranistka Tina Debevec, baritonist Tone Habjan in pianistka Mojca Lavrenčič predstavili osem opernih arij iz priljubljenih oper priznanih skladateljev. V okviru festivala so v društvu sicer predvideli tri koncerte, vendar so morali dva, in sicer koncert komorne glasbe s pridihom tradicionalne kitajske glasbe ter koncert V časovnem pasu glasbenic Anje Clift ter Olivie Steimel zaradi omejitev, povezanih s koronavirusom, odpovedati. Tretjega jim je vendarle uspelo organizirati, zaradi omejenega števila obiskovalcev pa je bil že prvi dan razprodan. Razpoloženje na večeru opernih arij in duetov je bilo izjemno, obiskovalci pa navdušeni, saj so nastopajoči resnično izbrali tiste arije, ki gredo v uho in se dotaknejo duše.

Slavica Bučan, foto Franci Erzin

Vir: ZDUS-PLUS