Novice programa iz DU

DU MOTNIK-ŠPITALIČ

DAN ZA SPREMEMBE – PREMAGAJMO OSAMLJENOST

Starejši vedo, kaj pomeni, če imaš nekoga, ki jim daje podporo in pomoč tudi v časih, ki nam niso najbolj naklonjeni.

Prostovoljke DU Motnik – Špitalič smo se odločile za sodelovanje v programu »DAN ZA SPREMEMBE – PREMAGAJMO OSAMLJENOST«.

Sodelujoče smo se za sodelovanje pripravile same. Akcija je bila izvedena zunaj, na terenu in je bilo varno v skladu s priporočili NIJZ-a.

Glavni namen je bil pomen gibanja, ki je v času epidemije še kako pomembno in oživljanje socialnega stika.

Na dan za spremembe smo  na športnem igrišču pričele z vajami » 1000 gibov «, potem pa smo se v skupinah odpravile na cca 10 km pohod po oddaljenih vaseh  našega kraja z upoštevanjem medsebojne razdalje.

Istočasno smo z manjšo pozornostjo » sadika jagode za vsakega « opravile brezkontaktni obisk pri desetih starejših osebah nad 80 let na tem območju.

S tem smo jim za kratek čas polepšale trenutke osamljenosti, ki jo čutijo prav ti, starejši, v odročnih krajih.

Akcijo smo izpeljale v dveh skupinah, po dve prostovoljki.

Zadovoljne smo, da smo klub vsem preprekam stopile skupaj ter dokazale, da znamo premagati vse ovire.

Akcija je potekala v dobrem vzdušju in ob upoštevanju navodil NIJZ-a.

       

                                                                                        KOORDINATOR DU MOTNIK-ŠPITALIČ

                                                                                                                   Marta Piskar 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČESTITKA ZA NAJUSPEŠNEJŠO POKRAJINO

Takratna predsednica ZDUS in soavtorica programa dr. Mateja Kožuh Novak je na seji UO PZDU Gorenjske izrekla javno priznanje vsem društvom, koordinatorjem in prostovoljcem Gorenjske, ki smo v letu 2012 v projektu "Starejši za starejše" dosegli najboljše rezultate. Prostovoljci Gorenjske smo z zadovoljstvom sprejeli javno priznanje predsednice, da smo "Najboljša Pokrajina", kar je velika spodbuda za vse sodelavce.

MNENJA UPORABNIKOV, TO JE STAREJŠIH OSEB, KI JIH OBISKUJEMO:

Prostovoljno delo društvenih prostovoljcev je v mnogih okoljih dobro sprejeto. Razvijajo se dobri odnosi, krepi zaupanje v medsebojno pomoč in zadovoljstvo starejših, ki so jih naši prostovoljci ponovno povezali z okoljem. Tudi prostovoljci so zadovoljni. Vedno bolj so prepoznavni, njihovo delo je dobrodošlo in cenjeno, marsikje pa so prostovoljci tudi edina pomoč osamljenim osebam. Nekateri uporabniki pravijo, da si želijo predvsem to, da bi jih društveni prostovoljci tudi v prihodnje obiskovali tako vestno, kot do sedaj. To je največje priznanje našim prostovoljcem in projektu, ki je vedno bolj cenjen tudi pri županih v nekaterih občinah. Te ugotovitve potrjujejo in utrjujejo projekt oz. Program za boljšo kvaliteto življenja starejših, zato ga moramo ponuditi vsem, ki ga potrebujejo.

                                                                                     Edvard Kavčič, koordinator za Gorenjsko