Kegljanje

POROČILO PRVENSTVA PZDU GORENJSKE V KEGLJANJU – KRANJ 2021

Prvenstvo PZDU je potekalo 15.9.2021 od 8 - 20 ure. Tekmovanja se je udeležilo 12 moških in 9 ženskih ekip. S članom DU Kranj, J. Podrenikom sva preverila potrdila vodij ekip o članih in članarini za tekoče leto. Samo tekmovanje je potekalo po protokolu KZS, za kar je poskrbel sodnik Oman Vane. Naknadno smo ugotovili, po posredovanju drugih ekip, da je v ženski  ekipi DU Naklo nastopala tekmovalka, ki ni članica DU. Zato je bila ženska ekipa DU Naklo diskvalificirana. Tekmovalec DU Kamnik se je ustno pritožil, da po novih pravilih KZS lahko nastopaš z lastnimi kroglami, kar na Tokratnem tekmovanju nismo upoštevali.

Prehodni pokal PZDU Gorenjske je osvojila ekipa DU Kamnik.

Zahvala za uspešno izvedeno tekmovanje gre vodji Kegljaške sekcije DU Kranj Milici Globočnik sodelavci in vodstvu DU Kranj.

Delegat: Ivo Veger

REZULTATI TEKMOVANJA

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Društvo upokojencev Kranj                                                              Kranj, dne 30. 8. 2021

Tomšičeva 4, 4000 Kranj

KEGLJAŠKA SEKCIJA

 

R A Z P I S

REGIJSKEGA PRVENSTVA

 DRUŠTEV UPOKOJENCEV GORENJSKE V KEGLJANJU

 

Društvo upokojencev Kranj in PZDUG vas vabita na regijsko prvenstvo upokojencev Gorenjske v kegljanju za ekipe in posameznike v ženski in moški konkurenci za leto 2021.

Kraj tekmovanja:                  8-stezno kegljišče KK Triglav Kranj, Sejmišče 3, (bivša tekstilna tovarna Intex).

Čas tekmovanja:                   sreda, 15. september 2021. V kolikor bo prijavljenih več ekip, bo   

                                                tekmovanje tudi 16. septembra 2021.

 Ekipe naj bodo prisotne pol ure pred svojim nastopom.

Navodila tekmovanja:        Tekmuje se ekipno in posamezno v ženski in moški konkurenci.   

                                             Pravico nastopa imajo upokojenci, člani DU Gorenjske, s           

                                             plačano članarino in potrjeno člansko izkaznico.

                                             Ekipo sestavljajo /4/ tekmovalci in rezerva. Za rezultat v

                                             posamezni kategoriji se šteje dosežek posameznika v ekipnem

                                             tekmovanju.

                                             Tekmuje se po pravilih KZS v disciplini 120 lučaj mešano in po

                                             »Pravilih športnih iger upokojencev Slovenije«.

                                             Obvezna športna oprema (čisti copati).

Prijave:                                Pisne prijave s poimenskim seznamom nastopajočih sprejema DU

                                            Kranj, Tomšičeva 4, 4000 Kranj, do 5. septembra 2021. Prijavo

                                             lahko pošljete tudi po e-mailu:

                                             du.kranj@gmail.com

                                            Na osnovi prijav bo izdelan urnik tekmovanja, ki ga boste prejeli

                                            po pošti do 10. septembra 2021.

Startnina:                           Za pokrivanje stroškov tekmovanja in pogostitve plača posamezno

                                            društvo za vsako svojo ekipo 65 €, oziroma 13 € na udeleženca.

                                            Startnino se nakaže na TR: 07000 0000 114 550, GB,d.d.Kranj,

                                            ali pred nastopom ekipe.

                                            Za udeležence tekmovanja bo organiziran obrok hrane v bližnji

                                            Okrepčevalnici »Matevž«.

Razglasitev rezultatov:        Razglasitev in podelitev priznanj bo pol ure po zaključku   

                                               tekmovanja na Kegljišču. Rezultati bodo pismeno poslani

                                               udeleženim društvom.

Priznanja:                Prve 3 ekipe v obeh konkurencah prejmejo pokal, člani ekipe pa medalje.

                                 Prvi trije posamezniki v obeh konkurencah prejmejo zlato, srebrno in bronasto medaljo.

                                 Najboljša ekipa v obeh konkurencah prejme prehodni pokal PZDU Gorenjske.

Organizacijski odbor:            Darko Šterbenk, vodja tekmovanja,                                          

                                                 Vane Oman, glavni sodnik,

                                                 Silva Flajšman, pomočnica sodnika.

Pri vstopu bo potrebno pokazati izjavo o izpolnjevanju pogojev PCT in članstva s plačano članarino v DU.

Vse dodatne informacije dobite na tel.:  070 661 103 Milica Globočnik.

Predsednik KŠRG:                                                                            Predsednik DU Kranj:

IVO VEGER                                                                                       MARJAN MIHELČIČ