Pevski zbori

GORENJSKE UPOKOJENKE IN UPOKOJENCI SO PELI IN PODELILI PRIZNANJA

Po lanskoletnem premoru zaradi pandemije je Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske letos ponovno pripravila tradicionalno revijo pevskih zborov, ki jo je tokrat gostilo Društvo upokojencev Bohinjska Bistrica.

Na reviji z naslovom Gorenjski upokojenci pojejo je v Kulturnem domu Joža Ažmana 18. avgusta nastopilo 11 zborov: 6 mešanih (Slavček Lesce in Vrelec Škofja Loka ter zbori iz društev upokojencev Motnik-Špitalič, Komenda, Za Selško dolino in Šenčur); 4 ženski zbori (Večerna zarja Javornik-Koroška Bela, Ženska vokalna skupina Bled, zbor Josipine Turnograjske Preddvor, Staneta Habeta Domžale); ter moški zbor iz Društva upokojencev Domžale. V najmanjšem zboru je bilo 14 pevcev in pevk, v najštevilčnejšem pa 38. Vsak zbor se je predstavil z dvema pesmima po lastnem izboru, na koncu pa so vsi skupaj, bilo jih je okoli 300, zapeli še Oj, Triglav, moj dom in to s takšnim žarom, da se je res slišalo skoraj do Triglava. Skupni zbor je vodil Dejan Heraković, operni pevec in profesor solopetja, sicer pa zborovodja šenčurskega zbora.

Revijo pevskih zborov je Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske združila s podelitvijo priznanj članom in članicam gorenjskih upokojenskih društev za njihovo uspešno delo v letu 2020. Zaradi korone lani podelitve niso mogli organizirati, tudi letos spomladi so bile težave. Poleg tega pa, kot pojasnjuje Dragica Vesković, predsednica Komisije za kulturo in tehnično kulturo pri PZDU Gorenjske, se jim je zdelo, da če že nekdo dobi priznanje, je lepo, da več ljudi to vidi in sliši, kot pa da bi jih podelili na interni prireditvi. Poleg tega petje tudi ustvari posebno slavnostno vzdušje.

Na prireditvi so podelili 21 pisnih priznanj, 2 zahvali za prizadevno delo, 1 malo plaketo ter 5 plaket za posebna priznanja in izredne zasluge. Slednje so si prislužili Pavel ČADEŽ iz DU za Poljansko dolino, Branka KOŠIČ, članica DU Naklo, Zdravko MALNAR, član in predsednik DU Žirovnica ter nekdanji predsednik PZDU Gorenjske, Jože NOVAK, član DU za Poljansko dolino in Janez SUŠNIK, član DU Šenčur, sicer pa predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije.

Zbrane na reviji je nagovoril predsednik PZDU Gorenjske Robert PLAVČAK, ki je tudi podelil priznanja. Udeležence sta pozdravila še župan Občine Bohinj Jože SODJA ter predsednik Komisije za kulturo pri Zvezi društev upokojencev Slovenije Franc GOMBAČ, ki je svoj nagovor začel s pesmijo ZAKAJ BI NE PEL. Gospod Gombač, ki ima izredno rad petje, zborovsko pa še prav posebej, je tudi čestital Gorencem za korajžo, da so težavnim in zahtevnim organizacijskim pogojem navkljub revijo pripravili.

Nekaj fotografij iz revije si lahko ogledate na zavihku "Galerija¨"

Besedilo: Slavica Bučan

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REVIJA GORENJSKIH UPOKOJENSKIH ZBOROV TOKRAT V BOHINJSKI BISTRICI

Na reviji pevskih zborov PZDU Gorenjske z naslovom Gorenjski upokojenci pojejo bo v Kulturnem domu Joža Ažmana 18. avgusta 2021 nastopilo 11 zborov: 6 mešanih (Slavček DU Lesce, Vrelec DU Škofja Loka, zbori DU Motnik-Špitalič, DU Komenda, DU za Selško dolino, DU Šenčur), 4 ženski (Večerna zarja DU Javornik-Koroška Bela, Ženska vokalna skupina DU Bled, zbor Preddvor, zbor  Staneta Habeta DU Domžale) in moški zbor iz DU Domžale.

Vsak zbor bo zapel dve pesmi, na koncu pa bodo vsi skupaj zapeli še pesem Oj, Triglav, moj dom. Skupni zbor bo vodil zborovodja Dejan Heraković.

Med revijo bo PZDU Gorenjske podelila članom in članicam gorenjskih upokojenskih društev priznanja za njihovo uspešno delo v letu 2020.

Prireditev bo vodila Slavica Bučan. Začetek ob 17.00 uri.

PROGRAM IN PREDSTAVITEV ZBOROV

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

»GORENJSKI UPOKOJENCI POJEJO«

RAZPIS

za revijo pevskih zborov društev upokojencev PZDU Gorenjske 2021

Komisija PZDU Gorenjske za kulturo in tehnično kulturo skupaj z letošnjim gostiteljem, DU Bohinjska Bistrica, razpisuje revijo pevskih zborov, ki bo 18. avgusta 2021 od 17. ure naprej pred Kulturnim domom Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici. Če bo dež, bo revija v dvorani kulturnega doma.

Letos bomo pripravili le pevsko druženje, brez ocenjevanj, saj se zbori zaradi epidemije niso mogli poglobljeno pripravljati na nastop. Vsak zbor bo imel na voljo čas za izvajanje dveh skladb, na koncu pa bodo vsi zbori zapeli skupno pesem Oj, Triglav, moj dom (besedilo Matija Zemljič, glasba Jakob Aljaž).  

Društva, katerih PZ želijo nastopiti na reviji, naj prijave pošljejo najkasneje do 5. julija 2021 po e-pošti: pzdu.gorenjske@gmail.com ali na naslov: PZDU Gorenjske, Savska cesta 34, 4000 Kranj. Prijavnica je priložena.

V prijavi naj navedejo zasedbo zbora (mešani, moški, ženski), število nastopajočih in naslova dveh skladb. Zbor ne sme šteti manj od 13 članov. Pevovodja se ne šteje. Društva morajo ob prijavi na kratko opisati pevski zbor in predstaviti zborovodjo  za objavo v programu in napovednik za nastop.

Komisija za kulturo bo po prispelih prijavah pripravila program (vrstni red nastopajočih, njihove izbrane skladbe) in vse sodelujoče zbore seznanila s podrobnejšimi informacijami o poteku revije. 

Prevozne stroške bomo društvom poravnali, ko bo PZDU prejela od ZDUS-a dotacijo za revijo pevskih zborov. Pevskim skupinam nad 30 članov bomo povrnili potne stroške avtobusa. Manjši PZ bližnjih DU naj se med sabo dogovorijo za skupni prevoz, da bo ceneje. Tistim manjšim PZ, ki se ne morejo dogovoriti za skupni prevoz, priporočamo prevoz z osebnimi avtomobili (4 osebe na avto); stroške jim bomo povrnili po prevoženih kilometrih. Za povrnitev avtobusnih potnih stroškov morajo DU komisiji čim prej poslati fotokopije računa, za prevoze z osebnimi avtomobili pa sporočiti število avtomobilov in skupno kilometrino.

                                                                                                          Predsednica komisije:

                                                                                                          Dragica Vesković,  prof.